מדיניות משלוחים

אספקת/הובלת המוצרים


1  NSB SPORT&TRAVLE תדאג לספק כל מוצר הנרכש על ידך באתר, לכתובת בישראל שהקלדת בעת הרכישה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.


2  NSB SPORT&TRAVLE תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. NSB SPORT&TRAVLE מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי או מזומן כמפורט להלן.


3  NSB SPORT&TRAVLE לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של NSB SPORT&TRAVLE לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.


4 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית NSB SPORT&TRAVLE תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.


5 דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/ או אמצעים מיוחדים.

6 במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל NSB SPORT&TRAVLE תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.


7 זמני אספקת המוצרים/ שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).


8 דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית NSB SPORT&TRAVLE לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.


9 בעת הספקת המוצר, רשאית  NSB SPORT&TRAVLE לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצרים.


10 בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, על הרוכש להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לחנות ממנה נרכש המוצר על חשבונו.

טואול - בניית אתרים